برچسب: مگنت الکتریکال

مگنت های الکتریکی معلق اتوماتیک

مگنت های الکتریکی معلق اتوماتیک

مگنت های الکتریکی معلق اتوماتیک این دستگاه برای امنیت دستگاه از خسارت ناشی از توقف خط تولید و همچنین صدمات احتمالی به تجهیزات و ماشین آلات در اثر وجود قطعات آهنی نظیر ناخن لودر، میلگرد ، قطعات جدا شده از ماشین آلات طراحی شده است. ضمناً سیستم خود تمیزکن برای جداسازی مداوم قطعات و ذرات […]